ПРІОРИТЕТНИЙ РОЗВИТОК ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ПРОФІЛАКТИКИ ЛИШАЄТЬСЯ НЕЗМІННИМ У ПОЛІТИЦІ ДЕРЖАВИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

На виконання доручення Міністра охорони здоров’я України О.С. Мусія (лист від 07.04.2014 № 3.09/9406) про пріоритетний розвиток первинної ланки охорони здоров’я та профілактики у політиці держави в галузі охорони здоров’я закладам охорони здоров’я первинного та вторинного рівнів розісланий лист ДОЗ від 10.04.2014  № 1-36-1192, яким, зокрема, доручено керівникам цих закладів в разі виникнення проблемних питань  забезпечити невідкладне інформування департаменту охорони здоров’я та відповідної райдержадміністрації (міськради) для своєчасного вжиття відповідних заходів.

Лист Міністра про ЦПМСД