Регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

Про затвердження Плану заходів стосовно удосконалення реалізації пілотного проекту

В Київській області впроваджується Проект з державного регулювання цін на ліки для хворих на гіпертонічну хворобу

Постанови КМУ які регулюють впровадження  пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін:

 від 25 квітня 2012 р. № 340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» затверджено порядок проекту

 -  від 05 вересня 2012 р. № 907 «Про затвердження Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою»

-  від 12.06.2013 № 554 «Питання удосконалення реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою»

Відшкодування вартості ліків (реімбурсація) відбувається за рахунок коштів державного бюджету. До сплати належить різниця між фактичною роздрібною ціною, встановленою на момент придбання лікарського засобу, та референтною ціною, затвердженою МОЗ.

На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23.08.2013 № 755 Департаментом охорони здоров’я видано наказ від              30.08.13 р. № 496–АД «Про затвердження Плану заходів стосовно удосконалення реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з  гіпертонічною хворобою в Київській області».

На даний час рецептурними бланками №1 (Ф-1) (згідно з наказом МОЗ України від 19.07.2005 №360) заклади охорони здоров’я Київської області забезпечені в достатній кількості. Кількість виписаних рецептів на лікарські засоби, що визначені до відшкодування  –  584819. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. № 907 “Про затвердження Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою” у пілотному проекті задіяні 401 аптечний заклад. Станом на 30.12.2013 відшкодовано за відпущені ліки 6009707,01 грн. (з коштів, відпущених на 2013 рік), що складає 91,2 % від плану відшкодування. Робота із впровадження пілотного проекту з державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою в Київській області у 2013 р. завершена. Після виконання помісячної розбивки Мінфіном України державної субвенції розпочнеться фінансування на ці цілі у 2014 році.