Туберкульоз

Протидія захворюванню на туберкульоз у 2013 році

Наказом МОЗ України від 21.12.2012р. № 1091 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі» затверджений Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги – туберкульоз. Відповідно до цього наказу в області 21.12.2012 року Київською обласною радою було затверджено рішення № 530-28-VI, та   була прийнята Київська обласна цільова соціальна програма протидії захворювань на туберкульоз на 2013-2016 роки.

Метою Програми є поліпшення епідемічної ситуації в напрямку зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження захворюваності та смертності від туберкульозу, від ко-інфекції ТВ/ВІЛ, зниження темпів поширення мультирезистентного туберкульозу шляхом реалізації державної політик. За  2013 рік в області зросла захворюваність на туберкульоз в порівнянні з аналогічним періодом 2012 р. на 1,02%, відповідно показник захворюваності становить 68,9 на 100 тис. населення (2012р. – 68,2). Відповідно впровадженню вищезазначеного наказу в області показник поширеності  на туберкульоз знизився  на 13,3%, що в показниках становить 2013р. – 108,4 на 100 000 населення, а відповідно за 2012р. – 125,0. За 11 місяців 2013 року  показник смертності знизився на 0,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2012р., показник смертності становить – 13,7 на 100 тис. населення (11 місяців 2012р. – 13,8). Інформація про смертність за рік буде подана на початку лютого 2014р.

В Київській області завершена робота зі створення Локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнта) при наданні медичної допомоги хворим на туберкульоз та передана на рецензування до ДП «Державний експертний центр МОЗ України».

В 2013-2014 рр. в області планується створення відділення примусового лікування на базі КЗ КОР «Київська обласна туберкульозна лікарня №2». На його облаштування виділено кошти з обласного бюджету. Згідно наказу Департаменту охорони здоров’я КОДА  від 01.10.2013р. № 562-АД «Про створення хоспісних палат для хворих на заразні форми туберкульозу» на базі вище зазначеного закладу створюються хоспісні палати для надання паліативної (хоспісної) допомоги хворим на туберкульоз.

В області активно ведеться  робота з покращення мікробіологічної діагностики туберкульозу, як на первинному так й на третинному рівні. Постійно проводяться тренінги на робочому місці для фахівців лабораторної служби області на базі обласного диспансеру. Так за 2013 рік на базі диспансеру пройшли навчання близько 10 осіб.

Впроваджуються нові методики дослідження на рідкому середовищі, що дає змогу скоротити діагностику резистентного туберкульозу з 8-10 тижнів до 3 тижнів, та молекулярно-генетичний метод GXpert – до 2х годин, що дає скорочення діагностики. Це сприяє скороченню часу на постановку діагнозу та призначення відповідного лікування. За рахунок покращення лабораторної діагностики туберкульозу в області спостерігається ріст захворювання на бацилярні форми туберкульозу на 11,4%, показник захворюваності на бацилярні форми становить 30,3 на 100 тис. населення (2012р.- 27,2).

Протитуберкульозна служба області активно співпрацює з Червоним Хрестом в напрямку покращення амбулаторного етапу контрольованого лікування хворих на туберкульоз. Так по даним рай(міськ) фтизіатрів за 2013р. було взято під патронат Червоного Хреста 382 хворих на туберкульоз. Цим хворим була надана гуманітарна допомога у вигляді харчових та гігієнічних наборів на суму 199 468  грн.

В березні 2013 року область потрапила до пілотного проекту з питань впровадження електронного реєстру хворих на туберкульоз. В цьому проекті область активно співпрацює з представниками  MSH та ДУ «Український центр контролю за туберкульозом, ВІЛ/СНІДом та іншими соціально небезпечними хворобами». Станом на 01.01.2014р. в області в електронний реєстр вже внесено 5343 випадків туберкульозу.

В області за ініціативи директора департаменту, разом з головним педіатром області, головним позаштатним фтизіатром, головним позаштатним фтизіатром дитячим будуть проведені оперативні наради з регіонами на тему захворюваності на туберкульоз серед дитячого населення та розроблені заходи направлені на зниження захворюваності туберкульозу серед дитячого населення області.